Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar några centrala teorier inom dagens kulturforskning – semiotik, postmodernism, postkoloniala studier, genusteori m fl – och vilken roll de spelar inom forskning och intellektuell debatt i utvalda öst- och centraleuropeiska länder. Vidare undersöks vad som händer när en teori förflyttas från en kulturell kontext till en annan, och vilka variationer som då kan uppstå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen