Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern slavisk språkvetenskap

Kursen syftar till att belysa några huvudlinjer i den moderna språkvetenskapens utveckling, i synnerhet inom slavistiken fram till nutiden. Huvudvikten läggs på Pragskolan, Moskvaskolan och de olika funktionellt och kognitivt orienterade teoribildningarna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.