Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att belysa några huvudlinjer i den moderna språkvetenskapens utveckling, i synnerhet inom slavistiken fram till nutiden. Huvudvikten läggs på Pragskolan, Moskvaskolan och de olika funktionellt och kognitivt orienterade teoribildningarna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen