Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv, 7,5 hp

Kursen behandlar polsk grammatik i kontrast till svenska språket och syftar till att ge de grundläggande teoretiska kunskaper som behövs för yrkesutövning som modersmålslärare.

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma modersmålslärare och lärare som önskar behörighet att undervisa som modersmålslärare i polska men kan även vara av intresse för alla som intresserar sig för polska språket i Sverige.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen