Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polska - masterkurs

Kursen innehåller ett självständigt examensarbete i ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt ämne samt framläggning av detta arbete. Även opposition på annan students examensarbete ingår i kursen. Kursens syfte är att ytterligare utveckla studentens förmåga till vetenskaplig skrivande inom den valda inriktningen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.