Polska I A, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till polska språket, till de grundläggande strukturerna och ordförrådet i polskan. Kursen ger även en introduktion till polsk historia, geografi, ekonomi och samhälle. Kursen kräver inga förkunskaper i språket. Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om polska språket och om polsk historia och kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen