Polsk kultur- och idéhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om en rad specifikt polska kulturfenomen, åskådliggjorda utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Kulturens skilda yttringar presenteras mot bakgrund av den inhemska politiska utvecklingen och den västeuropeiska tanketraditionen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen