Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polsk kultur- och idéhistoria

Kursen ger fördjupad kunskap om en rad specifikt polska kulturfenomen, åskådliggjorda utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Kulturens skilda yttringar presenteras mot bakgrund av den inhemska politiska utvecklingen och den västeuropeiska tanketraditionen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.