Den polska modernismen, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge kunskap om en rad modernisters författarskap och fokuserar på gestaltningar av ”karaktärer” och performativa drag i dessa verk. Vidare förmedlar kursen kunskap om verktyg/begrepp som underlättar förståelsen för olika typer av uttryckssätt inom modernismen. Läsning av ett urval av litterära och teoretiska texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen