Polska - kandidatkurs, 15 hp

Kursen utgörs av ett självständigt genomfört examensarbete om 15 hp inom polsk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap. Uppsatsen ska visa viss vetenskapligt förmåga att behandla ett ämne inom detta område. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med handledare. I kursen ingår metodseminarier. Kursen är användbar för alla som vill fördjupa sin ämneskompetens i polska samt få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen