Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen läses självständigt under handledning. Syftet är att studenten ökar sitt polska ordförråd och sin förståelse för syntaktiska strukturer, liksom även för olika stilar och genrer. Litteraturvalet kan anknyta till examensarbetet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen