Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polsk skönlitteratur och sakprosa

Det här är en kurs i polska på avancerad nivå. Kursen ger dig färdighet att tolka litterära texter och fördjupad kunskap om deras kontext.

Du läser kursen självständigt under handledning. Syftet är att du ökar ditt polska ordförråd och din förståelse för syntaktiska strukturer, liksom även för olika stilar och genrer. Litteraturvalet kan anknyta till ditt examensarbete.

Du hittar terminsaktuell information på Slaviska avdelningens hemsida