Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II - ryska, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen innebär fördjupade kontrastiva lingvistiska studier på olika språkliga nivåer med särskild inriktning på språkparet svenska/ryska. Grundläggande begrepp för kontrastiv lingvistik och översättningsanalys studeras och de tillämpas på ett antal texter och deras översättningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen