Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar svåra och diskutabla moment inom modern rysk grammatik och ger en översikt över frågeställningar och deras aktuella lösningar med hänsyn till olika forskningsinriktningar. Under kursen kommenteras kontinuerligt de senaste grammatiska tendenserna och deras belysning i ryska språkets nya korpusgrammatik. En praktisk färdighetsdel ingår där förklaringsmodeller tillämpas och övas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.