Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar svåra och diskutabla moment inom modern rysk grammatik och ger en översikt över frågeställningar och deras aktuella lösningar med hänsyn till olika forskningsinriktningar. Under kursen kommenteras kontinuerligt de senaste grammatiska tendenserna och deras belysning i ryska språkets nya korpusgrammatik. En praktisk färdighetsdel ingår där förklaringsmodeller tillämpas och övas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen