Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rysk skönlitteratur och sakprosa

  • 7,5 hp

Kursen läses självständigt under handledning. Syftet är att studenten ökar sitt ryska ordförråd och sin förståelse för syntaktiska strukturer, liksom även för olika stilar och genrer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.