Go to this page on our english site

Ryska språkets utveckling

  • 7,5 hp

Kursen ger en orientering om de fornkyrkoslaviska och fornryska språken och litteraturerna. På den språkliga sidan tjänar studiet främst syftet att ge den historiska bakgrunden till morfonologiska och morfologiska växlingar i dagens ryska. Även det moderna ryska litteraturspråkets framväxt uppmärksammas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen