Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det ryska mediespråket

  • 7,5 hp

Kursen behandlar det moderna språkbruket i ryska medier och belyser samtidigt aktuella språkliga tendenser. Språkspecifika egenskaper i den ryska mediediskursen studeras och analyseras i ett urval texter från olika mediala genrer. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig i dagsaktuella problem som diskuteras i ryska medier och introducerar analysredskap för utökad förståelse av språkets funktioner.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.