Det ryska mediespråket, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar det moderna språkbruket i ryska medier och belyser samtidigt aktuella språkliga tendenser. Språkspecifika egenskaper i den ryska mediediskursen studeras och analyseras i ett urval texter från olika mediala genrer. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig i dagsaktuella problem som diskuteras i ryska medier och introducerar analysredskap för utökad förståelse av språkets funktioner.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen