Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ryska - kandidatkurs

  • 15 hp

Ett självständigt genomfört examensarbete inom rysk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap, som motsvarar en halv termins arbete och som visar viss förmåga att behandla ett ämne inom detta område vetenskapligt. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med handledaren. Metodseminarier. Kursen är användbar för dem som vill fördjupa sin ämneskompetens i polska samt få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.