Semantik och pragmatik - slaviska språk, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorier om språklig betydelse samt grundläggande begrepp såväl inom semantik som pragmatik. Den syftar till att ge kunskaper om forskningsmetoder och färdigheter i semantisk och pragmatisk analys av ryskt, tjeckiskt eller polskt autentiskt material.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen