Teori och akademisk presentation, 7,5 hp

Om kursen

Kursen avser träning av akademisk presentation i muntlig och skriftlig form. Stor vikt fästes vid presentation av andras forskning och avgränsningar mellan egen och andras texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen