Tjeckiska I, 30 hp

Kursen syftar till att ge viss förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på tjeckiska, viss teoretisk kunskap om tjeckiska språket, samt kunskaper i tjeckisk realia. Obligatorisk undervisning efter kl 18 förekommer. Ges även på kväll/deltid. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver grundläggande kunskaper i tjeckiska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen