Tjeckiska - kandidatkurs, 15 hp

Ett självständigt genomfört examensarbete inom tjeckisk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap, som motsvarar en halv termins arbete och som visar viss förmåga att behandla ett ämne inom detta område vetenskapligt. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med handledaren. Metodseminarier. Kursen är användbar för dem som vill fördjupa sin ämneskompetens i tjeckiska samt få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen