Masterprogram i marknadsföring, 120 hp

Detta masterprogram syftar till att producera bildande kunskaper och erfarenheter med vilka studenter lär sig att tänka innovativt, att utveckla sin självkännedom och handlingskraft och att tillämpa dessa kapaciteter för kvalificerade ledningsuppgifter i samhället, på marknader, i företag och andra organisationer, både i Sverige och internationellt, samt för fortsatta forskarstudier i ämnet marknadsföring. Programmet tar till vara Företagsekonomiska institutionens mångåriga expertis inom marknadsföring, kommunikation och konsumentstudier och är uppbyggt kring en mångfald humanvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna samhället, kulturen och näringslivet, och därigenom skapa förståelse för hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor. Termin tre kan du välja att läsa valfria kurser, åka på internationellt utbyte eller läsa en kurs i arbetspraktik (under förutsättning av att du själv ordnar en praktikplats). Undervisningsspråket är engelska.

Hur du skickar in ditt GMAT/ GRE-resultat:

Steg ett: Ladda upp ditt GMAT- eller GRE-resultat på ditt användarkonto på antagning.se eller skicka in en kopia på resultatet till:

Antagningsservice

FE 20101

839 87 Östersund

Steg två: Se till att ditt testcenter skickar ditt resultat till korrekt GMAT/ GRE-kod.

För mer information om anmälan och programöversikt se utbildningens webbsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen