Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT

 • 180 hp

Vill du vara den som utvecklar framtidens affärs- och marknadsföringstjänster och är intresserad av hur människor nås och påverkas? Då är du kanske en person som ser möjligheter som andra inte ser och också kan omvandla dem till affärsidéer.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till DSV!

Kandidatstudenter

Registreringen är öppen mellan 10 augusti och 31 augusti

Här registrerar du dig i DSV:s studieadministrativa system Daisy 

När du är registrerad Daisy kan du:

Hitta ditt schema i Daisy under Schema
Logga in i studieplattformen iLearn

Passerkort till våra lokaler i Nodhuset
Information om hur du får passerkort 

Introduktionsdagar på campus Kista
Tider och datum för introduktionsdagar

Undervisningen vid DSV hösten 2020
Undervisningen kommer vara fortsatt påverkad av covid-19, men lokalerna i NOD öppnas för studenter från och med måndag 17 augusti.

Det kommer att vara möjligt använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlabb och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, hålla avstånd på två meter, tvätta händerna ofta och att max 50 personer får befinna sig i samma lokal. 
Mer information om undervisningen vid DSV hösten 2020

Master- och magisterstudenter

Den första terminen på år 1 på master- och magisterprogram går helt på distans som tidigare meddelats. 
Du som ska börja på ett master- eller magisterprogram hittar information om hur du registrerar dig och startar dina studier vid DSV i ditt informationsbrev här

Studentkåren DISK

DSV har en egen studentkår DISK. 
Mer information om DISK och hur du blir medlem här

Hitta till Campus Kista

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, ligger i Kista. 
Läs hur du hittar till oss här  


Kontakt

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se
Öppettider studievägledningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Idag efterfrågas specialistkompetens inom marknadskommunikation via informations- och kommunikationsteknik, till exempel interaktiva medier, Internet, mobila och sociala media, i allt större omfattning. För att möta behovet behövs kunskap inom både IT och marknadskommunikation. Denna utbildning ges därför i samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV och Företagsekonomiska institutionen, SBS.

De två första åren studerar du varannan termin IT med fokus på affärssystem och kommunikativa system på Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV och varannan termin grundläggande kurser i management, redovisning, marknadsföring, strategi och marknadskommunikation på Företagsekonomiska institutionen, SBS.

Det tredje året integreras dina kunskaper och du skriver en kandidatuppsats inom antingen data- och systemvetenskap eller marknadskommunikation med inriktning mot IT och marknadskommunikation. Beroende på sista terminens val får du en kandidatexamen i antingen huvudområdet reklam och PR eller huvudområdet data- och systemvetenskap.

 • Programöversikt

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  Programöversikt

  Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
  Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
  Termin 5: halva terminen kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och halva terminen kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS) eller utbytesstudier
  Termin 6: kurser och examensarbete antingen på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) eller Företagsekonomiska institutionen (SBS)

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Du läser hela terminen på DSV.

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

  IT i organisationer 7,5 hp
  På kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Du får dessutom förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Du läser hela terminen på  på Företagsekonomiska institutionen, SBS

  Reklam och PR I 4 x 7,5 hp
  Reklam och PR: grundläggande management 7,5 hp
  Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5 hp
  Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5 hp
  Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  Du läser hela terminen på DSV.

  Kravhantering av IT system 7,5 hp
  Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

  Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
  Målet med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller som kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Innehållet är i huvudsak verksamhetsinriktat där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

  Globala informationssystem 7,5 hp
  Kursen syftar till att förse dig med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. Att förstå dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

  Termin 4 (Vt)

  Du läser hela terminen på Företagsekonomiska institutionen, SBS

  Reklam och PR II 4 x 7,5 hp
  Reklamstrategi 7,5 hp
  Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp
  Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp
  Kreativa processer inom marknadskommunikation 7,5 hp

  År 3

  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

  För kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne:

  Kurser på DSV:

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp
  Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande för att verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

  Kurser på SBS:
  Kurslista på SBS
  Marknadsföring på Internet 7,5 hp
  B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp

  För kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne:

  Kurser på DSV:

  Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp
  Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande för att verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

  Valbar kurs kurspoolen 7,5 hp
  Kurspoolen HT (DSV)

  Kurser på SBS:
  Kurslista på SBS
  Marknadsföring på Internet 7,5 hp
  B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 hp

  Termin 6 (Vt)

  Beroende på den inriktning du väljer, läser du kurser på respektive institution.

  Kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne

  Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT

  Kursen Digitala affärer inom IT 7,5 hp rekommenderas.

  Digitala affärer inom IT 7,5 hp
  Syftet är att ge möjlighet att utveckla kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv. Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa dig att förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
  Kursen syftar till att ge dig kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation och till att ge intryck och kontakter som hjälp i ditt framtida yrkesval. Information om praktik

  Examensarbete i data- och systemvetenskap 15 hp
  Information om examensarbete

  Kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne

  Du läser på Företagsekonomiska institutionen, SBS och examensarbetet skrivs där.

  Reklam och PR III 30 hp
  Slutprojekt i Reklam och PR, 7,5 hp
  Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp
  Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp

  Information om dubbla kandidatexamina

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter examen har du en komplett verktygslåda med vilken du kan påverka och kommunicera med människor via IT-system. I framtiden kan du arbeta som projektledare, IT-marknadsförare, marknadsanalytiker, webbstrateg, digital marknadsföringsspecialist, designer av digitala tjänster, webbutvecklare eller planner på till exempel en medie- eller reklambyrå eller i företag med IT som huvudsakligt medium eller affärsidé. Din tekniska kompetens ger dig också möjlighet att arbeta som programmerare eller systemutvecklare. Du kan också välja att studera vidare och ta en masterexamen.

 • Kontakt

  Frågor de kurser som läses på DSV kontakta: svl@dsv.su.se

  Frågor kring de kurser som läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS kontakta: studievagledare@sbs.su.se