Go to this page on our english site

Masterprogram i öppen e-förvaltning

  • 120 hp

Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i att leda och förändra offentliga organisationer mot att bli öppna, innovativa, flexibla och effektiva med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Masterprogrammet ges i form av kurser på distans. Programmet erbjuder också möjligheter för studenter att möta andra studenter, lärare och experter inom området e-förvaltning i samband med workshops, som ges en gång per termin i Kista utanför Stockholm. Då kan studenterna också besöka eGovlab, ett kompetenscentrum för e-förvaltning vid Stockholms universitet. Dessa workshops är inte obligatoriska.

Programmet ger fördjupade kunskaper, inklusive teorier och metoder, inom områden som e-tjänstedesign och innovation, e-demokrati, analys och design av verksamhetsprocesser, säkerhet, integritet och etik inom e-förvaltning, kravhantering, IT-arkitektur och systemintegration samt förändringsarbete och projekthantering. Programmet har en särskild inriktning på business intelligence, beslutsstödssystem och hantering av öppna data samt stordata inom e-förvaltning.

Utexaminerade studenter kan arbeta som IT- och verksamhetsarkitekter, projektledare och förändringsagenter vid offentliga organisationer men även inom privata organisationer som arbetar inom området e-förvaltning. Programmet främjar också en ny roll inom e-förvaltning, en e-förvaltningsarkitekt, som kombinerar kunskap om demokratiska processer, medborgarservice och offentlig förvaltning med kunskap i att utforma effektiva IT-system, inklusive e-tjänster för e-förvaltning. Studenter kan efter masterexamen ansöka till forskarutbildning.

Läs mer på programmets engelska sida

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen