Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi

 • 120 hp

Vi erbjuder det enda heltäckande masterprogrammet för demografi – befolkningsstudier – i Sverige. Programmet ger dig starka kunskaper i kvantitativa metoder, internationellt erkända forskare som lärare och en bra grund för en karriär inom en mängd olika typer av organisationer.

Programmet kommer att öppna för sen anmälan 15 juli 2020 på antagning.se

Hösten 2020 kommer kurserna som ges 31/8 -2/11 att ges både på campus (om möjligt) och på distans. Du kommer att hitta all information du behöver veta om det på Athena närmare terminstart.

OBS! Vill du läsa detta program höstterminen 2021 behöver du söka senast 15 januari 2021. 

 • Programöversikt

  Under utbildningens gång studerar du de utmaningar som väntar för befolkningar världen över i och med en förändrad befolkningsstruktur ­– som skapas av förändringar i barnafödande, dödlighet och migration. Våra forskare, som kommer från flera olika länder, specialiserar sig på olika områden inom befolkningsstudier och hur demografi påverkar befolkningen inom områden som jämställdhet, integration, familjedynamik, socialpolitik och arbetsliv.

  Vårt tvärvetenskapliga masterprogram i demografi är kopplat till den forskning som bedrivs vid SUDA, Stockholms universitets demografiska avdelning. Förutom demografi ingår även sociologi, kulturgeografi, statistik och folkhälovetenskap i utbildningen.

  Lär dig kvantitativa metoder och data science

  Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar i programmet, men vi välkomnar även studenter med begränsade kunskaper i statistik. Programmet ger dig praktiska färdigheter i att hantera kvantitativa data, att planera statistiska analyser och kunskaper i grundläggande statistik.

  År 1

  Termin 1

  Population Development and Social Change, 7,5 hp
  Basic Demographic Methods 7,5 hp
  Population Processes 7,5 hp
  -> Valbara kurs, 7,5 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan hos oss.

  Termin 2

  -> Valbara kurser, 25,5 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan hos oss.
  Event-History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data 7,5 hp (halvtid period 3-4)

  År 2

  Termin 3

  -> Valbara kurser, 25,5 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan hos oss.
  Research Methods 7,5 hp – halvfart period 3-4

  Termin 4

  Master's Thesis in Demography – 30 hp

   

 • Så ansöker du

  Från och med hösten 2020 har Sociologiska institutionen endast en antagningsomgång för mastersprogrammen som ges på engelska. Det innebär att du endast kan söka till programmet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar i oktober 2021 och som stänger 15 januari 2021. Vill du läsa detta program med start hösten 2021 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2021.

  Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

  Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du, utöver din ansökan till antagning.se, lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer. Mallen som måste användas är denna.

  När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Om du söker detta program till hösten 2021, ska du ladda upp denna pdf upp på antagning.se senast 1 februari 2021. Om du inte laddar upp motivationsbrevet så kommer vi inte göra någon meritvärdering av din ansökan.

 • Mer information

  Forskning baserad på unika befolkningsdata

  Forskning vid Stockholms universitets demografiska avdelning bygger på unika data över Sveriges befolkning, så kallade registerdata. Det gör att vi kan dra slutsatser från våra studier med hög noggrannhet. Sverige, tillsammans med andra nordiska länder, är också känt för att vara en föregångare när det kommer till nya familjeformer och beteenden som skilsmässor, samkönade äktenskap och växelvis boende. Studier av svenska befolkningsdata är därför relevanta för beslutsfattare i många länder.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade, och inom ramen för detta program har du möjlighet att ansöka om praktik på en arbetsplats. Som demograf kan du jobba som utredare eller analytiker för myndigheter, kommuner, regioner, försäkringsbolag, frivilligorganisationer och internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller analytiker på organisationer som SCB, SIDA och FN. 

  En del av våra tidigare studenter går vidare och läser en forskarutbildning, ett doktorandprogram.

  Läs vad våra tidigare studenter gör här!

 • Kontakt

  Studentexpeditionen
  studentexp@sociology.su.se

  Studievägledning
  studievagledare@sociology.su.se

  Utbytesstudier 

  Studierektorer alla nivåer

  Frågor om detta masterprogram: kontakta Eleonora Mussino eller Sven Drefahl.

  Frågor om alla program och kurser på masternivå på Sociologiska institutionen: master@sociology.su.se