Go to this page on our english site

Masterprogram i management, organisation och samhälle

  • 120 hp

Masterprogrammet i Management, Organisation och Samhälle ges av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Programmet är en sammanhållen utbildning med ett brett ämnesmässigt anslag och med tyngdpunkt inom huvudområdet management.

Undervisningsspråk i de kurser som ingår i utbildningen är engelska. För mer information om utbildningen se den engelska sidan.

Programmet är uppbyggt kring en rad samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv som gör det möjligt att problematisera och kritiskt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna arbetslivet, näringslivet och samhället, samt förstå hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer formas som tänkande, kännande och handlande människor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen