Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO) är ett tvärvetenskapligt program för dig som har ett intresse för området, vill arbeta inom eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad och organisation. Programmet har som mål att utbilda högt kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt. Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen av flera vetenskapliga perspektiv kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i såväl vetenskapliga som organisatoriska sammanhang. Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens för att bedriva utvecklingsarbete i organisationer och ger dessutom en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier inom pedagogik, psykologi eller sociologi. Programmet ges i huvudsak på engelska och kan läsas på hel- eller halvfart. Vissa kurser ges med undervisning kvällstid.

Masterprogrammets första år består av obligatoriska kärnkurser inom PAO-området. Kurserna ger studenter PAO-färdigheter och kompetenser utifrån juridiska, ekonomiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Under det andra året fördjupar sig studenter inom den beteendevetenskapliga disciplin varifrån de har sin grundexamen. Här specialiserar sig studenten ämnesmässigt, läser kurser i vetenskapsteori och metod samt skriver masteruppsats. Masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen, vid Stockholms universitet i samarbete med Enheten för arbetsmarknadskunskap vid Institutet för social forskning, samt Juridiska institutionen. Sociologiska institutionen är värd för programmet. Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen