Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)

Vill du arbeta inom med reklam, PR eller visuell marknadskommunikation? Söker du en akademisk utbildning som kombinerar aktuell forskning med praktisk tillämpning? Vill du träna både din logiska och din kreativa hjärnhalva? Då kommer du att trivas på Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI).

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kommunikation viktigare än någonsin

Fler och fler organisationer inser vikten av att kommunicera med de intressenter man vill nå. Företag såväl som ideella organisationer, myndigheter och kommuner investerar enorma summor i olika former av kommunikation. Intern och extern, analog och digital, textbaserad och visuell kommunikation.
Kommunikationsbranschen genomgår samtidigt en spännande omvandling. Det finns fler verktyg och mer data än någonsin tidigare. Framförallt har en mängd nya digitala kommunikationskanaler växt fram. Samtidigt är det svårt att nå ut med ett budskap, eftersom konkurrensen om människors uppmärksamhet är stenhård numera.

Detta treåriga program ger dig kunskap och verktyg för att kommunicera effektivt i dagens komplexa kommunikationslandskap. Huvudfokus är på marknadskommunikation, dvs. kommunikation mot konsumenter, köpare och kunder. Särskilt vikt läggs vid visuella uttryck eftersom de är så kraftfulla (du läser till exempel grafisk design, typografi och interaktionsdesign).

Unik blandning av ämnen – du tränar båda ”hjärnhalvorna”

För att lyckas med marknadskommunikation krävs en bred flora av kunskap. Att kunna grunderna i marknadsföring och kommunikation är förstås viktigt. Men, det krävs också djup förståelse för konsumentpsykologi, för strömningar i det omgivande samhället och för den konsumtionskultur vi lever i. Dessutom krävs det både kunskaper inom analys, strategi, kreativitet och affärsförståelse.
Det räcker alltså inte att enbart kunna tänka analytisk och logiskt eller enbart kreativt och fritt – du behöver behärska båda delarna. Det gör det lättare att samarbeta inom - och leda – kommunikationsprojekt. Därför är programmet ett av de mest tvärvetenskapliga som du kan hitta. Du läser en stimulerande och unik blandning av ämnen, som ställer höga krav på dig att använda båda dina ”hjärnhalvor”. Som student kan du ena terminen läsa konstvetenskap, där du du besöker museer, lyssnar på föreläsning om graffitti och analyserar arkitektur. En annan termin ska du att sammanställa en årsredovisning. Och däremellan ska du designa en app, formge ett tidningsomslag och planera en 12 månaders reklamkampanj.   

Vi ser att företag blir mer och mer intresserade av att hitta talanger som kan tänka både analytiskt och kreativt. Som inte bara är experter inom ”sin” grej utan kan se helheten.

Praktisk tillämpning – alltid baserat på teori

Programmet är både teoretiskt och praktiskt. Inledningsvis är det mer fokus på teori för att du ska förstå grunderna, sedan blir det mer och mer tillämpning. Oftast i form av praktiska case och realistiska övningsuppgifter. Du kommer inte bara läsa om marknadskommunikation – du kommer göra marknadskommunikation. Alltid baserat på teorier och forskning.

Hette tidigare Grafiska Institutet (GI)

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI), är en modernisering och vidareutveckling av den utbildning som tidigare hette Grafiska Institutet (GI).

 

 • Programöversikt

  Programmet är både teoretiskt och praktiskt. Inledningsvis är det mer fokus på teori för att du ska förstå grunderna, sedan blir det mer och mer tillämpning.

  År 1

  Teoretisk grund

  Fokus år 1 är inte primärt på marknadskommunikation utan på att ge dig en bred och stabil teoretisk bas att stå på. Du läser kurserna tillsammans med studenter från andra utbildningar.

  Termin 1 handlar om att lära dig grunderna i företagsekonomi och marknadsjuridik. Ämnen som hjälper dig bli framgångsrik i en kommersiell organisation. Framförallt om du ska arbeta i ledande positioner av olika slag. Du får lära dig mer om hur man kan organisera och leda företag, om hur ekonomisk redovisning kan användas som beslutsunderlag, och om vilka lagar och regler som gäller inom marknadsföring och immaterialrätt. Dessutom får du en introduktion till marknadsföring (tex. omvärldsanalys, prissättning och segmentering), vilket är grunden för framgångsrik marknadskommunikation.

  Termin 2 läser du konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik. Du läser inte denna termin för att vi tänker att du ska arbeta med konst utan för att konstvetenskapen ger dig en bättre förståelse för hur bilder fungerar. Inte minst hur de speglar - och påverkar – den kultur vi lever i. Terminen ger redskap och metoder för att tolka, granska och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Du studerar en mängd olika visuella uttryck, som konst, arkitektur, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning, reklam och samtida digitala uttryck.  

  Termin 1

  Studier i Reklam och PR:

  Reklam och PR: grundläggande management 7,5 hp
  Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5 hp
  Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5 hp
  Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp

  Termin 2

  Visuella studier (ges av institutionen för kultur och estetik)

  Konstvetenskap I: Visuella studier 30 hp

  År 2

  Tillämpning

  Här börjar du fokusera mer på tillämpning, dvs. att praktiskt använda teorier för att producera marknadskommunikation utifrån olika ändamål. Du kommer att arbeta både i grupp och individuellt, ofta med realistiska case. Det är högt tempo och ställs högra krav på både skriftlig och muntlig presentation. Uppdragen kan handla om att designa en app, göra ett tidningsomslag, planera en 12 månaders reklamkampanj, formge ett varumärkes visuella identitet, bedöma vilken typografi som är mest ändamålsenlig för en förpackning eller utforma en varumärkesstrategi för en stad. Du får lära dig jobba med projektledning, designprocesser och prototyper. Samt lär dig mer om hur man stimulerar och leder kreativa processer. Alltid baserat på teorier och aktuell forskning.  

  Termin 3

  Tillämpad visuell kommunikation:

  Människa- datorinteraktion 7,5 hp (DSV)
  Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp (DSV)
  Typografi 7,5 hp
  Visuell kommunikation 7,5 hp

  Termin 4

  Idér och kulturer:

  Reklamstrategi 7,5 hp
  Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp
  Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp
  Kreativa processer inom marknadskommunikation 7,5 hp

  År 3

  Fördjupning

  Temat för det tredje året är fördjupning. Här har du själv möjlighet att spetsa till din utbildning genom att fokusera på de delar du tycker är mest intressanta. Termin 5 kan du välja utlandsstudier eller ett paket med kurser där du får bredda din dig inom ett antal viktiga och aktuella ämnen. Om du väljer utlandsstudier organiseras det via skolan och det finns goda möjligheter att hitta kurser i de ämnen som just du gillar mest.

  Den sjätte och sista terminen summerar hela programmet. Här ska du binda samman allt du lärt dig tidigare och applicera – både praktisk och teoretiskt. Först läser du Slutprojekt-kursen där ett företag gästar kursen och tar med sig en verklig kommunikationsutmaning som du och dina kurskamrater ska lösa. Ofta behövs både varumärkesstrategi, visuell identitet, kommunikationsplan, reklamkoncept och annonser produceras. Därefter gör du en traditionell kandidatuppsats som ger dig en akademisk examen. Här kan du fördjupa dig teoretiskt i de ämnen du är mest intresserad av.

  Termin 5

  Valbara kurser:

  Corporate Social Responsibility 7,5 hp
  Brand Management and Sustainable Business Models 7,5 hp
  Internet Marketing 7,5 hp
  B2B Marketing, Sales & Account Management 7,5 hp

  Eller utlandsstudier

  Termin 6

  Kandidatkurs i reklam och PR:

  Slutprojekt i marknadskommunikation 7,5 hp
  Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp
  Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp

 • Så ansöker du

 • Arbetsmarknad och karriär

  Öppnar flera möjliga vägar framåt

  Programmet förbereder dig att arbeta inom kommunikationsbranschen. På byråer som producerar till exempel reklam, PR, innehållsmarknadsföring (content), varumärkesstrategi, design, digitala användaruppleveser eller digital marknadsföring. Alternativt på en marknads-eller kommunikationsavdelning inom ett företag som producerar och/eller beställer marknadskommunikation. Utbildningen vänder sig särskilt till dig som vill arbeta med strategi, planning eller projektledning inom dessa områden. Samt till dig som vil starta eget eller hoppas få leda en byrå eller marknadsavdelning.

  Programmet är även relevant som en akademisk grund för dig som vill jobba mer renodlat som kreatör (t.ex. designer eller copywriter) och planerar att också läsa någon praktisk branschutbildning (som Berghs eller Hyper Island). Samt är förberedande för dig som vill studera vidare på en masterutbildning i Sverige eller utomlands.

  Några exempel på jobbtitlar som nyligen examinerade studenter har idag är Marknadsassistent, Marknadskoordinator, Marknadskommunikatör, Marketing Manager, Digital marketing manager, Content creator, Content specialist, UX/UI Designer, Brand strategy analyst, Communicatons advisor, PR- och Marknadsspecialist, Ad planner sponsorships, Facebook marketing specialist, Strategy Asssociate, Project Manager och Digital and online specialist. En del arbetar på stora etablerade företag, andra på mindre start-ups.

   

 • Kontakt

  För mer information om Kandidatprogrammet i Marknadskommunikation (GI), kontakta studievägledarna.