Masterprogram i nationalekonomi, 120 hp

Programmet syftar till att ge studenten hög förmåga att självständigt använda ekonomisk teori och empiriska metoder i analysen av olika samhällsproblem. Efter avslutad utbildning kommer studenten att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor på den typ av anställningar för kvalificerade analytiker och utredare som är vanliga inom regeringskansli, statliga myndigheter, finansiella företag och intresseorganisationer med mera. Man kommer att vara kvalificerad att utföra självständigt utrednings- och analysarbete inom området samt ta del av och bedöma aktuell forskning.

Programmet, som är två år, omfattar 45 högskolepoäng obligatoriska kurser med inriktning på nationalekonomisk teori och empiriska metoder, 45 högskolepoäng valbara kurser där studenten själv sätter sin prägel på utbildningen samt 30 högskolepoäng examensarbete för masterexamen.

Undervisningen bedrivs på engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en masterexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen