Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, 180 hp

Om programmet

Programmet syftar till att ge studenten förmåga att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys. Efter avslutad utbildning kommer studenten att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Man kommer att vara kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete inom området.

Programmet, som är tre år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi /eller/ statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen.

Undervisningen ges på svenska och på engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen