Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap, 180 hp

Om programmet

Pol kandprogrammet (politices kandidat) är en treårig utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap är väletablerad och förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom statsvetenskap.

Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap i en akademisk examen har en lång tradition. Många områden av samhället inom såväl privat som offentlig verksamhet påverkas av ekonomiska och politiska strukturer och mekanismer. En utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Även inom forskningen finns viktiga beröringspunkter, till exempel i forskningsområdet politisk ekonomi där man studerar frågor som olika intressegruppers inflytande över politiken, skillnader mellan länder i välfärdssystem, beskattning och korruption, eller sambanden mellan politisk demokrati och ekonomisk utveckling.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter som är intresserade av en bred samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier. Studenterna läser 60 högskolepoäng nationalekonomi och 90 högskolepoäng i huvudområdet statsvetenskap. Statsvetenskap är det ämne i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs. Ett mindre antal studenter kommer att ges möjlighet att läsa nationalekonomi som huvudämne och då läsa 60 högskolepoäng statsvetenskap och 90 högskolepoäng nationalekonomi. Om flera intresserade finns än antalet platser kommer urval att göras baserat på tidigare studieresultat.

Programmet omfattar kurser i nationalekonomi och statsvetenskap på grundnivå omfattande 150 högskolepoäng samt valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng.

För mer information, besök programmets hemsida: http://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/kandidatprogram/politices-kandidatprogram-i-nationalekonomi-och-statsvetenskap

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen