Social nätverksanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till och presentation av social nätverksanalys och syftar till att öka studenternas kännedom om nätverksanalys som forskningsverktyg. Kursen täcker såväl teoretiska och metodologiska aspekter som tillämpad datorstödd analys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen