Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Social nätverksanalys

Kursen ger en introduktion till och presentation av social nätverksanalys och syftar till att öka studenternas kännedom om nätverksanalys som forskningsverktyg. Kursen täcker såväl teoretiska och metodologiska aspekter som tillämpad datorstödd analys.