Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Befolkningsutveckling och social förändring

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till demografi, även kallat befolkningsstudier.

Hösten 2020 kommer denna kurs att ges både på campus (om möjligt) och på distans. Du kommer att hitta all information du behöver veta om det på Athena närmare terminstart.

Ämnet, dess teoribildning, metoder och datakällor presenteras. Viktiga samhällsfrågor i anslutning till befolkningsutveckling, befolkningsstruktur (inklusive befolkningens åldrande) och befolkningspolitik studeras både ur ett historiskt och ur ett nutidsperspektiv. Kursen behandlar demografifrågeställningar med internationell giltighet (i förhållande till rika respektive fattiga länder) såväl som frågeställningar som är specifika för Sverige.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.