Befolkningsprocesser, 7,5 hp

Om kursen

Kursen gör studenterna förtrogna med de tre huvudsakliga befolkningsprocesserna - fertilitet, mortalitet och migration - genom att inrikta sig på befolkningsutvecklingen i Sverige och Europa från slutet av 1800-talet och framåt samt i viss mån på befolkningstendenser och frågeställningar som är aktuella i fattigare länder.

Kursen är indelad i tre delar.

En del behandlar familjedynamik och inriktar sig på relationerna mellan kvinnors förvärvsarbete, familjepolitik och barnafödande.

En del behandlar orsaker till och konsekvenser av internationell och inhemsk migration både på individ- och samhällsnivå.

En del behandlar sjuklighet och mortalitet ur såväl biologiska som sociala aspekter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen