Go to this page on our english site

Personalekonomi

  • 7,5 hp

Kursen tillämpar ekonomiska teorier och verktyg på personalområdet/HRM. I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och lönestrukturer

Efter att ha fullföljt kursen ska studenten kunna: - förstå de grundläggande argumenten för och de teoretiska grunderna för personalekonomi - använda ekonomiska perspektiv och argument för att analysera HRM-uppgifter såsom rekrytering och anställning, utbildningsinvesteringar och lönestrukturer - förstå hur HRM-uppgifter kan analyseras empiriskt - förstå och förklara hur arbetsmarknadsregleringar (t ex kollektivavtal) kan införlivas i personalekonomiskt perspektiv - läsa och kritiskt bedöma forskning utifrån ett personalekonomiskt perspektiv

Mer information om kursen finns på en engelska sidan.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen