Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociologi III

 • 30 hp

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Sociologi ger dig verktyg inom teori och metod så att du kan analysera samhället och olika sociala sammanhang.

Sociologi III är kandidatkursen och den kurs du ska läsa för att få en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Kursen ska öka din förmåga till självständig analys av sociala företeelser. Kursen består av två 7,5hp kurser och avslutas med en kandidatuppsats.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Modern sociologisk teori: Denna delkurs ger en fördjupad presentation av ett urval av moderna teoretiska perspektiv som fortfarande äger aktualitet inom sociologin. Som ett övergripande tema är kursen centrerad runt problematiken rörande förhållandet mellan strukturer och aktörer.

  Sociologisk metod: Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av tidigare metodkurser. Kursen består avbåde kvantitativ och kvalitativ metod

  Kandidatuppsats: Delkursens syfte är att studenten ska utföra ett begränsat forskningsarbete som redovisas i en uppsats, och försvaras vid ett seminarium där studenten även opponerar på ett annat uppsatsarbete. Arbetet ska förankras i relevant sociologisk teori och etablerade samhällsvetenskapliga analysmetoder ska användas för arbetet.

 • Kontakt