Utredningssociologisk integration, 30 hp

Om kursen

Den här kursen, Utredningssociologisk integration 30 hp, är en kurs för dig som har gått Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys eller Studieordningen Utredningssociologi och har en fil kandexamen. Kursen ska integrera, förstärka och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper inom teori och metod genom bland annat praktiskt utrednings- och forskningsarbete. Kursen består av kurser i sociologi på avancerad nivå 15 hp och utredningspraktik 15 hp. Praktiken görs vid en myndighet, ett forskningsinstitut eller annan arbetsplats med utredningssociologiskt relevanta arbetsuppgifter. Praktiken utförs i samråd med ansvarig på praktikarbetsplatsen och avslutas med en rapport.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen