Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utredningssociologisk integration

Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys på SU är behörig att söka denna praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.

Den här kursen, Utredningssociologisk integration 30 hp, är en kurs för dig som har gått Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys och har en fil kandexamen. Kursen ska integrera, förstärka och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper inom teori och metod genom bland annat praktiskt utrednings- och forskningsarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av kurser i sociologi på avancerad nivå 15 hp och utredningspraktik 15 hp. Praktiken görs vid en myndighet, ett forskningsinstitut eller annan arbetsplats med utredningssociologiskt relevanta arbetsuppgifter. Praktiken utförs i samråd med ansvarig på praktikarbetsplatsen och avslutas med en rapport.

  Undervisning

  Inom ramen för kursen läser du 15 hp kurser valda från Sociologiska institutionens kursprogram på avancerad nivå. När du blir antagen till kursen kommer vi att kontakta dig så att du kan välja dessa kurser ur vårt utbud (du behöver alltså inte söka dessa separat via antaning.se).

  Examination

  Praktikperioden avslutas med en praktikrapport.

 • Kontakt