Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till kvantitativ forskningsdesign

Kursen ger verktyg för att utföra och värdera kvantitativ forskning och publicerade forskningsresultat.

En avsevärd del av kursen behandlar kopplingen mellan teori och metod och studenterna får verktyg och metoder att självständigt värdera och välja en forskningsfråga och lämplig forskningsdesign för att undersöka frågan. Kursen ger en grund för att förstå betydelsen av begrepp, teorier, hypoteser och dess prövning. Genom diskussion och föreläsningar kommer studenterna övas i att bedöma, sammanfatta och dra slutsatser av forskning inom olika områden. Exempelvis tas skillnaden mellan deskription och kausalitet upp. Kursen innehåller också en introduktion till statistisk analys genom dataövningar.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.