Introduktion till kvantitativ forskningsdesign, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger studenterna några enkla verktyg för att utföra och värdera grundläggande kvantitativ forskning och publicerade forskningsresultat. En avsevärd del av kursen behandlar kopplingen teori och metod och studenterna får verktyg att självständigt värdera och välja en forskningsfråga och lämplig forskningsdesign. Forskningens begreppsmässiga grunder beskrivs tillsammans med kriterier för begreppsdefinition och bedömning. Skillnaden mellan sociologisk deskription och kausalitet beskrivs och diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen