Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I

Kursen är första terminen på Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsmarknad och arbetsliv 180hp.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse av samhällets funktionssätt och relationer mellan samhället och människor. Du kommer även att få en översikt av sociologins intresseområden och metoder. Kursen består av fyra delkurser om 7.5 hp vardera som fokuserar sociologins skilda analysnivåer och introducerar sociologins unika bidrag till att förstå individer, grupper och samhällen.