Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad II

Kursen är femte terminen på Kandidatprogrammet Sociologi: arbetsliv och arbetsmarknad.

Kursen fördjupar förståelsen av samhällets funktionssätt och ger större förmåga att tillämpa sociologiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser om 7,5hp vadera.