Go to this page on our english site

Masterprogram i socialt arbete

  • 120 hp

För dig som arbetar med sociala frågor erbjuder institutionen för socialt arbete, masterprogram med inriktning mot socialt arbete. Du kan läsa samtliga kurser i programmet, utom självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, som fristående kurs.

Kurserna bygger på den forskning som finns på institutionen eller hos någon av våra samarbetsinstitutioner. Du kommer följaktligen att få del av de senaste forskningsrönen, vilka du sedan bearbetar och anpassar till ditt arbete eller till andra situationer. Vår idé är att du skall kunna använda socialt arbete som kunskapsbas för fördjupade insatser och analyser i ditt arbete.

Undervisningen bygger på dina kunskaper från tidigare högskolestudier och din egen aktivitet i studierna. Det kräver stor självständighet och förmåga att ta egna initiativ. En del av kurslitteraturen är på engelska, men undervisningen sker på svenska. Programmet inleds med kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod samt avslutas med ett självständigt arbete där du, med stöd av en erfaren handledare, tillämpar vetenskapliga metoder och teorier i en uppsats.

Följande kurser i programmet är obligatoriska:

Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp.

Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod motsvarande 22.5 hp.

Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, 30 hp.

Obs! När du antas till programmet antas du automatiskt till de två inledande kurserna i period I, vetenskapsteori 7.5 hp och kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp. Vill du studera på heltid måste du utöver detta söka kurser i period II. Inför varje efterföljande termin måste du själv söka till de kurser du önskar läsa inom programmet (via www.antagning.se).

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen