Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socionomprogrammet

 • 210 hp

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du kommer att fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv i socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen.

Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som du även kan göra i ett annat land.

Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och yrkesförberedelser för olika arbetsområden inom privat och offentlig sektor. Efter examen kommer du att kunna arbeta med människor i alla åldrar på såväl individ-, grupp som samhällsnivå. Du kommer att kunna arbeta förebyggande eller med inriktning mot utredning, behandling, service, samordning och planering. Socionomer arbetar till exempel som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, som kuratorer vid skolor, inom hälso- och sjukvård, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor. De arbetar också inom kriminalvården, inom institutionsvård för barn och ungdom och för alkohol- och narkotikamissbrukare och som handläggare och enhetschefer inom äldre- och funktionshinderomsorg.

 • Programöversikt

  Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp är avslutade.

  Programmets uppläggning bygger på progression av förståelsen av sociala problem och en utveckling av analysen av och färdigheterna i socialt arbete. 

  Utbildningen inleds under de två första terminerna med en introduktion av det sociala arbetets kunskapsfält, sociala välfärdsperspektiv och rättsliga grunder.

  Under utbildningens tredje och fjärde termin ges grundläggande kunskaper i forskningsmetod och det vetenskapligt kritiska tänkande som krävs försjälvständigt socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå. Fokus ligger samtidigt på aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete och på de utmaningar som förändrade förutsättningar leder till.

  På den femte terminen integrerar studenterna tidigare kunskaper från utbildningen i det praktiska sociala arbetets kontext. Därtill innebär terminen en utveckling av en yrkesmässig medvetenhet genom att studenten reflekterar över teman som självkännedom, empati och samverkan.

  På termin sex sammanfattar och utvecklar studenterna de kunskaper de förvärvat tidigare under utbildningen genom ett självständigt arbete som därmed utgöra avslutningen på progressionen inom ämnet socialt arbete på grundnivå. Det självständiga arbetet förbereds genom fördjupade och breddade studier i vetenskapsteori och forskningsmetod.

  Den sjunde och sista terminen innebär en fördjupning inom socialt arbete på avancerad nivå. I terminen ingår en obligatorisk kurs om evidens och kunskap i socialt arbete samt ytterligare valbara kurser som innebär möjlighet till specialisering.
   

  År 1

  Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp (grundnivå)
  Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp (grundnivå)

  År 2

  Socialt arbete 3: Forskningsmetoder, 30 hp (grundnivå)
  Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv, 30 hp (grundnivå)

  År 3

  Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp (grundnivå) Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - Perspektiv och färdigheter, 7,5 hp (grundnivå) 
  Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete, 30 hp (grundnivå)

  År 4

  Socialt arbete termin 7: Evidens och kunskap i socialt arbete, 7.5 hp samt ytterligare kurser om 22,5 hp enligt förteckning från institutionen (avancerad nivå)

  Självständigt arbete

  Examensarbetet år tre är det självständiga arbetet i utbildningen som omfattar 15 hp. 

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet sker varje termin. Programmet söks via www.antagning.se

 • Kontakt

  Studierektor
  Hugo Stranz
  E-post: hugo.stranz@socarb.su.se
  Telefon: 08-6747646
  Rum: 743