Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Om kursen

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att skaffa praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier. Kursen examineras i form av en praktikrapport.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen