Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, förkortat PAO, passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources).

Genom att gå programmet blir du personalvetare och expert på människor, och får samtidigt ett brett område som du kan söka jobb inom efter examen.

Programmet är ett bra val för dig som vill arbeta beteendevetenskapligt i en expertroll. Som personalvetare arbetar du med att få in rätt kompetens hos företag och organisationer, med karriärplanering eller med att utveckla stöd för den dagen en anställd mår dåligt på jobbet.

De flesta personalvetare stöder chefer i deras arbete med personalen. Personalvetare arbetar mer strategiskt och systeminriktat än till exempel socionomer, som ofta jobbar direkt med människor inom socialt arbete.

 

Programöversikt

Programmet ger dig en bred bas och samtidigt specialiserar du dig inom ett ämne. Det innebär att du börjar med att läsa ett beteendevetenskapligt basår som är gemensamt för alla.  Därefter läser du bland annat kurser i ekonomi och juridik.

Termin 5 och 6 läser du ett av de här huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar din kandidatexamen i. Det är inom ämnesinriktningen du skriver din kandidatuppsats. .

 

År 1

Termin 1

Beteendevetenskaplig kurs-PAO, 60 hp

Termin 2

Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp, forts

År 2

Termin 3

Personalvetenskap, 30 hp

Termin 4

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15 hp

Personalarbete, 15 hp

Termin 5

Termin II i valt huvudämne, 30 hp. Läs mer om att välja huvudämne här!

Termin 6

Termin III i valt huvudämne, 30 hp. Läs mer om att välja huvudämne här!

Så ansöker du

Mer om programmet

Studera utomlands

Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden. Läs mer här!

Vad tycker våra tidigare sociologistudenter om utbildningen?

Hur bedömer våra tidigare studenter kvaliteten i utbildningen? Och hur stor andel av dem hade nytta av det de fick lära sig på utbildningen senare i sitt arbetsliv? Vår enkät bland tidigare studenter på Sociologiska institutionen har svaren, läs mer här!

Några röster om programmet

”Sociologiämnet lär en att tänka annorlunda än alla andra och det kan vara nyttigt vid arbete med att utveckla nya produkter eller tjänster. Även att vara kritisk till, och ifrågasätta befintliga strukturer. Klassisk och modern sociologisk teori i grunden har givit mycket.”

”Som chef har jag haft mycket nytta av sociologin genom en ökad förståelse för individen i grupp. De kvantitativa momenten har hjälpt mig när jag analyserar trender och historiska resultat för mitt team i ett analysprogram. Överlag tror jag att mina studier i sociologi har gett mig en ökad förståelse för samhället i stort samt en ökad förmåga och intresse för att analysera samhällsstrukturer.”

”Jag har ofta arbetat i organisationer med tekniker/ekonomer och då har jag kunnat bidra till gruppen genom ett sociologiskt perspektiv och jag har kunnat motivera varför. Jag har en bra grund att stå på för att förklara varför vissa saker är viktiga.”

Citaten kommer från en enkätundersökning som vi genomförde hösten 2017. Läs mer om enkätundersökningen här, och här. 

Arbetsmarknad och karriär

I princip alla större organisationer – alltså företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer – har någon typ av personalavdelning. Om du vill söka jobb på en sådan är det bra att ha gått PAO-programmet.

Många personalvetare jobbar med HR-frågor och inom personalrekrytering. De jobbar också som personalchefer eller som egenföretagare. 

Exempel på titlar på jobb du kan söka: HR-assistent, HR-generalist, konsultchef, HR-chef och HR-businesspartners. Nyckelord i platsannonser kan vara till exempel: search (hitta rätt person för jobbet), bemanning, HR-support och rekrytering.

Möjlighet till praktik efter utbildningen

Du som har gått programmet är behörig att söka vår praktikkurs. Där får du under 50 arbetsdagar prova på arbetslivet, vanligtvis den typen av HR-arbete som förekommer på en personalavdelning.

Vi har en aktiv studentförening, Stockholms Universitets Personalvetarförening, SthlmUP som tar många initiativ inom arbetsmarknad och karriär. Föreningen ordnar varje år en personalvetardag, som är en arbetsmarknadsdag för våra studenter. Dessutom har studentföreningen ett samarbete med Jusek, som innebär att du kan få en mentor ute i arbetslivet under det sista året på programmet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen