Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp

Om programmet

Syfte och kunskapsmål

Programmet ger dig kompetens för arbete inom HR (Human Resources) med de beteendevetenskapliga ämnena som grund förstärkt med personalvetenskap och juridik. Du får de akademiska grunderna för att arbeta med personalplanering, organisations- och kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- och utredningsverksamhet.

Innehåll

Programmet innehåller följande kurser:

Beteendevetenskaplig kurs som innehåller grunderna i psykologi, sociologi och pedagogik

Personalvetenskap

Juridik med arbetsrätt

Personalarbete

Tredje året läser du ämnesinriktning i det huvudämne du väljer, antingen pedagogik, psykologi eller sociologi. Det är inom ämnesinriktningen du skriver din kandidatuppsats.

Efter kandidatexamen är du behörig att läsa vidare inom huvudämnet på avancerad nivå och sedan söka vidare till forskarnivå.

Har du tidigare arbetslivserfarenhet får du lättare att tillgodogöra dig utbildningen.

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder till en kandidatexamen i huvudämnet med inriktningen Personal, Arbete och Organisation. Efter att ha gått utbildningen finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Andra verksamhetsområden är arbetsmarknads- och utbildningspolitik, utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag.

Mer information om programmet finns på www.pao.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen