Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd

Detta program ges i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, och avser att ge fördjupad kompetens inom tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd. Det vänder sig till lärare, speciallärare, specialpedagoger, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter och socionomer.

Programmet riktar sig till personer som har en grundläggande examen inom relevant ämne och är intresserad av att få fördjupade kunskaper inom tillämpad beteendeanalys. Det innehåller såväl kurser som ges vid Specialpedagogiska institutionen, som vissa kurser som ges vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Programmet avser att ge en fördjupad kompetens inom specialpedagogik, speciellt inom tillämpad beteendeanalys och förbereda för självständigt arbete, inom området autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Vidare skall programmet förbereda studenten för fortsatta studier på forskarnivå inom specialpedagogik eller annat relevant akademiskt område.

Utbildningens kvalitet och innehåll har godkänts av Applied Behavior Analysis International, ABAI, som "Verified Course Sequence".

ABAI
 • Programöversikt

  Utbildningen består av fyra block:

  • Ett ämnesblock som innehåller kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom huvudområdena specialpedagogik och psykologi. Dessa kurser har fokus på tillämpad beteendeanalys, autism och utvecklingsrelaterade funktionshinder.
  • Ett metodblock som innehåller kurser inom forskningsmetodik och vetenskapsteori om sammanlagt 30 högskolepoäng.
  • Ett block med valbara kurser som innehåller kurser inom specialpedagogik eller inom relevant närliggande område om sammanlagt 30 högskolepoäng.
  • Examensarbete som omfattar ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

  År 1

  Termin 1

  Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, 7,5 hp
  Kurskod: Kurskod: UQBA01 (huvudområde specialpedagogik)
  Ansvarig lärare: Wissam Mounzer, wissam.mounzer@specped.su.se 
  Kurstid: Period A-B (halvfart)

  Länk till kurssida

   

  Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp
  Kurskod: PSTB02 (huvudområde psykologi)
  Ansvarig lärare: Dag Strömberg, dag.stromberg@specped.su.se 
  Kurstid: Period C-D (halvfart)

  Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

   

  Termin 2

  Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, 7,5 hp
  Kurskod: UQBA03 (huvudområde specialpedagogik)
  Ansvarig lärare: Wissam Mounzer, wissam.mounzer@specped.su.se  
  Kurstid: Period A-B (halvfart)

  Länk till kurssida

   

  Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp
  Kurskod: PSSP04 (huvudområde psykologi)
  Ansvarig lärare: Dag Strömberg, dag.stromberg@specped.su.se 
  Kurstid: Period C-D (halvfart)

  Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

   

  År 2

  Termin 3

  Evidens granskning och kvalité; kultur och etik 7,5 hp
  Kurskod: UQBA05 (huvudområde specialpedagogik)
  Ansvarig lärare: Wissam Mounzer, wissam.mounzer@specped.su.se  
  Kurstid: Period A-B (halvfart)

  Länk till kurssida

   

  Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens 7,5 hp
  Kurskod: PSSP06 (huvudområde psykologi)
  Ansvarig lärare: Dag Strömberg, dag.stromberg@specped.su.se 
  Kurstid: Period C-D (halvfart)

  Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

   

  Termin 4

  Under termin 4 läser du valbara kurser 15 hp. Valbara kurser kan läsas inom huvudområdet specialpedagogik eller annan närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte.

  År 3

  Termin 5

  Forskningsmetod; Vetenskapsteori och forskningsmetod 7,5 hp
  Kurskod: UQBA07 (huvudområde specialpedagogik)
  Ansvarig lärare: Mina Sedem, mina.sedem@specped.su.se  
  Kurstid: Period A-D (kvartsfart)

  Länk till kurssida

   

  Forskningsmetod; Vetenskapsteori och kvantitativ metod 7,5 hp
  Kurskod: UQBA08 (huvudområde specialpedagogik)
  Ansvarig lärare: Hanna Hau, hanna.hau@specped.su.se    
  Kurstid: Period A-D (kvartsfart)

  Länk till kurssida

   

  Termin 6

  Under termin 6 läser du valbara kurser 15 hp. Valbara kurser kan läsas inom huvudområdet specialpedagogik eller annan närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte.

  År 4

  Termin 7 - 8

  Examensarbete i Specialpedagogik (15-30 hp)

  Kurskod: UQBA09 (huvudområde specialpedagogik)
  Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
  Kurstid: (halvfart)

  Kurskod: UQBA10 (huvudområde specialpedagogik)
  (För dig som redan har ett självständigt arbete på avancerad nivå, minst 15 hp, inom utbildningens huvudområde)
  Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
  Kurstid: (halvfart)

  Länk till kurssida

  Självständigt arbete

  Självständigt arbete inom detta program omfattar normalt 30hp. Om du redan har ett självständigt arbete på avancerad nivå, minst 15 hp, inom utbildningens huvudområde (dvs. specialpedagogik) så kan du välja att skriva ett självständigt arbete om 15hp.

 • Mer information

  Tillgodoräknande

  Studerar du vid Stockholms universitet och har läst en kurs i specialpedagogik vid något annat lärosäte, och anser att du därmed har tillgodogjort dig innehållet i någon av kurserna på Specialpedagogiska institutionen, kan du ansöka om ett tillgodoräknande.

  Ansökan om tillgodoräknande (112 Kb)

 • Kontakt

  Programansvarig: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se

  Kursadministratör: Joel W. Abdelmoez - joel.w.abdelmoez@specped.su.se