Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp

Om programmet

Utbildningen har sitt fokus på, och ska ge en fördjupad kompetens inom, tillämpad beteendeanalys (TBA) och autismspektrumtillstånd. Programmet ges i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Utbildningen ger dig fördjupad kompetens i specialpedagogik, och kan även förbereda dig för fortsatta studier på forskarnivå. Du kommer att få kritiskt granska forskning samt utforma interventioner grundat på både forskning och evidensbaserad praktik, där också behov och förutsättningar hos individen och dennas kontextuella miljö vägs in. Programmet är utformat för att möta behovet av kompetenta forskande praktiker. Målsättningen är att ge dig en gedigen grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom förskola, skola, habilitering och elevhälsovårdsteam.

Programmet är indelat i fyra olika delar med kurser inom huvudområdet med inriktning TBA, vetenskapsteori och forskningsmetod, examensarbete samt valbara kurser som även kan läsas vid annan institution eller lärosäte.

Kurserna inom huvudområdet ger en god kunskap om autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, single-case forskningsdesign, en teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, funktionella analyser och kartläggningar. Stort fokus kommer att ligga vid etiska frågor kopplat till evidensgranskning och implementering.

Tillgodoräknande

Eventuell tillgodoräkning av delar av mastersprogrammet görs först efter terminsstart och registrering och påverkar inte när du startar programmet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen