Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp

Masterprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO) är ett tvärvetenskapligt program för dig som har ett intresse för området, vill arbeta inom eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad och organisation. Programmet har som mål att utbilda högt kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt. Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen av flera vetenskapliga perspektiv kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i såväl vetenskapliga som organisatoriska sammanhang.

Programmet kan läsas på hel- eller halvfart och ges huvudsakligen dagtid. Kursen Arbetslivets juridik II - EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt ges kvällstid. Vissa kurser har undervisning på engelska.

Masterprogrammets första år består av obligatoriska kärnkurser inom PAO-området. Kurserna ger studenter PAO-färdigheter och kompetenser utifrån juridiska, ekonomiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Under det andra året fördjupar sig studenter i pedagogik, psykologi eller sociologi. Masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen, vid Stockholms universitet i samarbete med Enheten för arbetsmarknadskunskap vid Institutet för social forskning, samt Juridiska institutionen. Institutionen för pedagogik och didaktik är värd för programmet.

Utbildningen leder fram till en masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Efter att ha gått utbildningen finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Andra verksamhetsområden är arbetsmarknads- och utbildningspolitik, utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag. Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens för att bedriva utvecklingsarbete i organisationer och ger dessutom en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier inom pedagogik, psykologi eller sociologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen