Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i personal, arbete och organisation

Masterprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO) är ett tvärvetenskapligt program för dig som vill arbeta eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad och organisation. Programmet har som mål att utbilda högt kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt.

Master PAO
Fotograf Niklas Björling

Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen av flera vetenskapliga perspektiv kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i såväl vetenskapliga som organisatoriska sammanhang.

Första läsåret består av obligatoriska kärnkurser inom PAO-området. Kurserna ger studenter PAO-färdigheter och kompetenser utifrån juridiska, ekonomiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Under det andra året fördjupar sig studenter i pedagogik, psykologi eller sociologi. Masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen, vid Stockholms universitet i samarbete med Enheten för arbetsmarknadskunskap vid Institutet för social forskning, samt Juridiska institutionen. Institutionen för pedagogik och didaktik är värd för programmet.

Programmet kan läsas på hel- eller halvfart och ges huvudsakligen dagtid. Kursen Arbetslivets juridik II - EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt ges kvällstid. Vissa kurser har undervisning på engelska.

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Arbetsmarknad

Efter att ha gått utbildningen finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Andra verksamhetsområden är arbetsmarknads- och utbildningspolitik, utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag.

Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens för att bedriva utvecklingsarbete i organisationer och ger dessutom en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier inom pedagogik, psykologi eller sociologi.

Till dig som redan läser programmet

Webbregistrering VT22

Du som redan läser programmet ska webbregistrera dig inför vårterminen 2022. Webbregistreringen görs via Ladok för studenter och är ett sätt för dig att visa att du tänker läsa nästa termin.

Webbregistreringsperioden är 3-10 januari för alla kurser i programmet förutom kurser som ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).

För kurser som ges vid IPD gäller 4-11 januari. Se mer specifik information inför terminsstart i välkomst- och informationsmail som skickas ut inför nästa termin.

Om du har problem att webbregistrera dig under webbregistreringsperioden, vänligen vänd dig till aktuell institution.